برگزار کنندگان
 
تاریخ برگزاری

5 مهر
ماه 94

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 137 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 100 مقاله

همایش نگار

کمیته داوران

 1. دکتر محمد حسین پاپلی یزدی / مرتبه: استاد  دانشگاه تربیت مدرس تهران
 2. دکتر جعفر جوان / مرتبه: استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 3. دکتر عزت الله مافی / مرتبه: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 4. دکتر جعفر میرکتولی / مرتبه: دانشیار دانشگاه جامع گلستان
 5. دکتر خدیجه بوذرجمهری / مرتبه: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 6.  دکتر بیژن رحمانی / مرتبه: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
 7. دکتر رحمت الله منشی زاده / مرتبه: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
 8. دکتر حسین حاتمی نژاد / مرتبه: دانشیار دانشگاه تهران
 9. دکتر ابراهیم بای سلامی / مرتبه: استادیار دانشگاه تهران
 10. دکتر  ابوالفضل مشکینی / مرتبه: استادیار  دانشگاه تربیت مدرس تهران
 11. دکتر عبدالحمید نظری / مرتبه: استادیار دانشگاه پیام نور گنبد
 12. دکتر بهاره بیشمی / مرتبه: استادیار پژوهشکده گردشگری کشور
 13. دکتر علی اکبر آقایی / مرتبه: استادیار دانشگاه جامع گلستان
 14. دکتر محمد باقر مسعودی / مرتبه: استادیار حکیم جرجانی گرگان
 15. دکتر نوروز نیمروزی / مرتبه: استادیار دانشگاه جامع گلستان
 16. دکتر بنفشه فراهانی / مرتبه: استادیار موسسه  آموزش عالی مازیار نور
 17. دکتر زهره جوانبخت قهفرخی / مرتبه: استادیار حکیم جرجانی گرگان
 18. دکتر کلثوم غفاری / مرتبه: استادیار حکیم جرجانی گرگان
 19. دکتر علی اصغر جباری / مرتبه: استادیار حکیم جرجانی گرگان
 20. دکتر عباس نیکویی / مرتبه: دانشیار تهران
 21. دکتر آیت الله میرزایی / مرتبه: استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 22. دکتر معصومه قاراخانی / مرتبه: استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 23. دکتری عیسی پیری / مرتبه: استادیار دانشگاه زنجان
 24. دکتر غلامرضا همایون / مرتبه: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
 25. دکتر فرامرز نودهی  / مرتبه: استادیار دانشگاه فرهنگیان مشهد
 26. دکتر مزدک دربیگی / مرتبه: استادیار دانشگاه جامع گلستان
 27. دکتر فرشید نادری / مرتبه: استادیار دانشگاه چمران اهواز
 28. دکتر علی اکبر نجفی کانی / مرتبه: استادیار دانشگاه جامع گلستان
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )