برگزار کنندگان
 
تاریخ برگزاری

5 مهر
ماه 94

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 137 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 100 مقاله

همایش نگار

ساختار سازمانی

رئیس همایش
    دکتر محمدباقر مسعودی
دبیر همایش
    دکتر مهدی سقایی
شورای سیاستگذاری همایش
    دکتر محمدباقر مسعودی ریاست همایش
    دکتر تقی طبرسا ریاست موسسه
    دکتر مهدی سقایی دبیر همایش
    دکتر علی اصغر جباری عضو شورا
    دکتر اسماعیل تاجیک    عضو شورا
    دکتر نورمحمد تربتی نژاد عضو شورا
    مهندس محمود ربیعی معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری گلستان
    حجت الاسلام  عضو شورا
    مهندس ابراهیم کریمی  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
    مهندس احمد تجری  معاونت گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
    دکتر اسماعیل مهاجر  ریاست سازمان محیط زیست استان گلستان
    مهندس جعفر خاندوزی  دبیر شورای پژوهشی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )